برخی اقدامات صورت گرفته


راه اندازی واحدHSE در پروژه اتوبان  ساوه - همدان؛ کارفرما  شرکت دنا راهساز؛

 مشاورHSE در پروژه  پل طبقاتی صدر؛ کارفرما موسسه شهید رجایی؛

 مشاورHSE در پروژه پل طبقاتی صدر؛ کارفرما شرکت  فرایند انرژی ومدیریت؛   

 بازرسی لیفتراک، جرثقیل، بویلر و ادوات لیفت برای شرکت مپنا؛شرکت زامیاد

 ناظر ایمنی ساخت تله کابین تبریز

 مشاور  HSE پروژه تجاری - اداری  وزرا و میرداماد ؛کارفرما شرکت صتسا ؛ 

 مشاور  HSE گروه ساختمانی دیپلمات ؛کارفرما اقای اسدی؛

 مشاور HSE گروه ساختمانی ساریا ؛کارفرما اقای توتونچیان ؛ 

 

 و...

 

آخرین مطالب

7ویژگی اصلی برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای: