برخی اقدامات صورت گرفته


راه اندازی و مشاورHSE در پروژه اتوبان  ساوه - همدان؛ کارفرما  شرکت دنا راهساز؛

 مشاورHSE در پروژه پل طبقاتی صدر؛ کارفرما موسسه شهید رجایی؛

 مشاورHSE در پروژه پل طبقاتی صدر؛ کارفرما شرکت  فرایند انرژی ومدیریت؛   

 بازرسی لیفتراک، جرثقیل، بویلر و ادوات لیفت برای شرکت مپنا؛ شرکت زامیاد؛

 مشاور  HSE گروه ساختمانی صتسا؛ کارفرما آقای مصطفی انصاری ؛ پروژه های وزرا و میرداماد؛ 

 مشاور  HSE گروه ساختمانی دیپلمات؛ کارفرما آقای اسدی؛ پروژه های ساسان ولنجک، گلستان جردن، باران سعادت آباد؛ 

 مشاور HSE گروه ساختمانی ساریا ؛کارفرما آقای توتونچیان ؛ پروژه های ارغوان و پارس قیطریه؛ 

 مشاور HSE گروه ساختمانی تندیس ؛کارفرما آقای گلوی ؛ پروژه تندیس زنبق آصف؛ 

 مشاور HSE شرکت دالگستر بیستون ؛کارفرما شرکت گاز استان تهران؛

مشاور   شرکت هونامیک سازان آرمه؛HSE

 

 و...

 

آخرین مطالب

7ویژگی اصلی برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای: