درخواست همکاری

جهت درخواست همکاری با شرکت سرو صنعت کیمیا رزومه خود را به آدرس  iran.ssk.safty@gmail.com  ارسال نمایید.

 

۱۴۰۲/۰۲/۳۰ :  نیاز به ۵ نفر مهندس HSE جهت واحد HSE مقیم پروژه

 (خانم و‌ آقا)

آدرس : تهران

حقوق : بسته به مصاحبه و مناسب 

بیمه : از روز اول 

نهار : دارد 

Loading