جستجو   :  

فرم لیست دستورالعمل های ایمنی  در هر واحد  HSE

عنوان فعالیت

کد دستورالعمل ایمنی مربوط

کد چک لیست ایمنی مربوط

قوانین و مقررات موجود در واحد

دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

HSE/O/01

HSE/C/01

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری-

دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری

 

HSE/O/02

HSE/C/02

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- ماده 3 قانون حفاظت در برابر اشعه- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان-آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری-آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

دستورالعمل ایمنی بتن ریزی

HSE/O/03

HSE/C/03

مبحث 3و19 مقررات ملي ساختمان- آیین نامه مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله

دستورالعمل ایمنی لیفت بار

HSE/O/04

HSE/C/04

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل ایمنی آسانسور کارگاهی

HSE/O/05

HSE/C/05

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل ایمنی تاورکرین

HSE/O/06

HSE/C/06

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل ایمنی انبار

HSE/O/07

HSE/C/07

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - فصل 1 الي 3 و5 / آيين نامه ايمني انبارهاي كالا- اطلاعات ايمني مواد شیمیاییSDS

دستورالعمل ایمنی آشپزخانه

HSE/O/08

HSE/C/08

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- مواد 2،3،8،9و10 آيين نامه بهداشت محيط - اطلاعات ايمني مواد شیمیایی -آیین نامه حفاظت و  بهداشت عمومی در کارگاه

دستورالعمل ایمنی دفاتر اداری

HSE/O/09

HSE/C/09

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل ایمنی کمپ کارگری

HSE/O/10

HSE/C/10

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل ایمنی خرید تجهیزات و لوازم

HSE/O/11

HSE/C/11

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل ایمنی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

HSE/O/12

HSE/C/12

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- آیین نامه وسایل حفاظت فردی-

دستورالعمل ایمنی برق و تابلو برق

HSE/O/13

HSE/C/13

آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار-حفاظت فنی بهداشت کار- اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانمبحث 3و19 مقررات ملي ساختمانآیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار-

دستورالعمل ایمنی

House keeping

HSE/O/14

HSE/C/14

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- مواد  11 الي 14 قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست - ماده2،13 ،14 و17 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب - استانداردهاي خروجي از كارخانجات

دستورالعمل ایمنی اسکلت فلزی

HSE/O/15

HSE/C/15

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل ایمنی داربست

HSE/O/16

HSE/C/16

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل تشویق و تنبیه

HSE/O/17

HSE/C/17

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل ایمنی ماشین آلات

HSE/O/18

HSE/C/18

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

تاریخ درج  :  1399/7/26  

نظرات کاربران :

The best fitness tip for building up your arms is to work opposite muscles in opposite sets of each other. The best example would be to work the triceps and then the biceps. Each has the opportunity to rest while the other is being worked. This minimizes your time and maximizes your workout. \r\n \r\n[url=https://www.acheterviagrafr24.com/]https://www.acheterviagrafr24.com/[/url]

نوشته شده در ۲۳ دی ۱۳۹۵ توسط RobertUnarp


ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی